Booking af lokaler

For at booke lokaler skal du/I som brugere eller foreninger oprette jer og booke igennem bookingsystemet Conventus.

Hvem kan låne og hvem kan leje? 
Ved kommercielle arrangementer opkræves der leje efter gældende takst.

NygadeHuset stiller ledige lokaler gratis til rådighed for folkeoplysende foreninger til folkeoplysende aktiviteter og foreninger, der har et almennyttigt formål.

Enkeltpersoner, politiske foreninger og hobbyklubber låner ligeledes lokaler gratis, såfremt der er tale om ikke-kommercielle arrangementer.

Rengøring og aflevering
Lejede lokaler skal afleveres i samme stand, som de forefindes inden aktivitetens påbegyndelse. I modsat fald faktureres 275 kr. pr. time til dækning af udgifter til ekstra rengøring.

Når lokalet forlades, skal lys være slukket, varmen skrues ned og døren lukkes. Såfremt I er de sidste gæster i NygadeHuset, gælder dette også for gang/toiletarealet på den etage, I benytter.

NB: Vi oplever stigende problemer med ressourcespild, hvorfor vi desværre ser os nødsaget til at opkræve et gebyr på 150 kr. hvis lys/varme ikke slukkes/ned-reguleres efter brug.

Booking

Her kan du læse en vejledning til booking i Conventus.