Atelier

Atelieret er åbent for alle, der har brug for plads til at arbejde med maleri, tegning og skulptur. Desuden ønsker atelieret at opbygge et levende og aktivt fællesskab om det skabende arbejde med billeder og skulpturer.

Nygade Atelier blev indviet i marts 2005. Foreningen Nygade Atelier har hovedansvaret for idéoplæg og fondsansøgninger, ligesom foreningen også fastlægger rammer og regler for brug af atelieret.

Kontaktperson Atelier

Foreningens kontaktpersoner er:
Brigitta Hansen
Telefon 41 60 33 61